בריכה טבעית בגן השלושה. במים שטים ילדים ומבוגרים על מזרוני ים. על הגדה עצים ירוקים. קלאבהאוס ירושלים