6 אנשים יושבים סביב השולחן . מדברים, צוחקים ונהנים מאיכות זמן יחדיו קלאבהאוס טבריה