סיום שנה של קבוצת בית המדרש

כמידי שנה, גם השנה הייתה פעילות ענפה של בית המדרש בהנחיית צביקה ורחלי ובשיתוף בית המדרש הפלורליסטי “קולות”.

 השנה למדנו סיפורים של רבי עקיבא. את השנה סיכמנו בטיול ופיקניק.

Ending the year of the “Beit Midrash”

As in previous years, there was extensive activity of the “Beit Midrash”- led by Zvika and Racheli,

and in cooperation with the pluralistic “Beit Midrash Kolot”.

This year we learned the stories of Rabbi Akiva.we celebrate the end of this year with a trip and a picnic.

גבר קורא במגילה - מצולם בפרופיל קרוב קלאבהאוס ירושלים