2 נשים עומדות ובידיהן מגשיםמלאים כל טוב דגלי ישראל וארה"ב ברקע קלאבהאוס ירושלים