2 נשים יושבות זו צד זו. ומפקחות מה לעשות עכשיו ירושלים קלאבהאוס