6 אנשים בתמונה קבוצתית ברקע מגרש ריצה ואטלתיקה. ירושלים קלאבהאוס