כ 6 אנשים יושבים הל מחצלת במעגל ומתבוננים ירושלים קלאבהאוס