חבר-עם חולצה אדומה מצטלם-עם-הספר-שכתב טבריה קלאבהאוס