איש בריתמה בפארק חבלים ואישה לידו עוזרת לו ומעוודדת יום ספורט קלבהאוס 2019