קבוצה של אנשים מושכת בחבל ברקע עצים ודשא קלאבהאוש יום ספורט