איש מחייך עושה סימן עם היד ועובד בקופה בכיף מאחורי שולחן עץ קלאבהאוס עפולה