מה משותף לרפסודות, מחלות נפשיות, בני נוער וכנרת?

חוויות מהרפסודיה 2019:

זו השנה השלישית בה אנחנו מוזמנים למפגש מרתק עם בני נוער מתנועת הקיבוצים במסגרת מפעל הרפסודיה.

ביום הראשון להגעת בני הנוער לחופי הכנרת, מתקיימים מעגלי שיח בנושאים חברתיים שונים הקשורים למציאות כאן בישראל. למפגשי שיח אלו מגיעים נציגים מתנועות חברתיות ומארגונים שונים בארץ במטרה לשתף את בני הנוער בפועלם ולהגביר עשייה חברתית, מעורבות ותרומה לחברה.

הרפסודיה מחולקת לשלושה מחזורים ואנו מגיעים למפגשי השיח בשלושת המחזורים. המפגשים מתקיימים בשעות הערב כל פעם עם בני קיבוץ אחר אשר בוחרים לשבת איתנו.

להבדיל ממפגשי הסברה אחרים שאנו מקיימים, המפגש עם בני הנוער מתקיים באווירה לא רשמית ומאוד פתוחה. אנו משתפים את בני הנוער קצת על עולם בריאות הנפש, מדברים איתם על נושא הסטיגמה כלפי מי שאובחן עם בעיה נפשית, פותחים נושאים הקשורים לגילאים שלהם ועונים על הרבה שאלות העולות מנושאים אלו.

לכל מפגש כזה יוצאים ארבעה נציגים מהקהילה שלנו חברות וחברים ונשות צוות. במפגש האחרון בעקבות סיפור אישי של אחת מהחברות ואחת מנשות הצוות אף עלה הנושא החשוב של הסכנה בשימוש בסמים ובאלכוהול.

המסר העיקרי שלנו הוא שניתן לעזור ולהיעזר, שיש למי לפנות ברגעי מצוקה ועד כמה חשוב לשים לב לסובבים אותנו ולתמוך באלו שמתגלים אצלם קשיים נפשיים.

התגובות והמשובים שאנו מקבלים לאחר מפגשים אלו הם מאוד חמים וטובים. אנו מקווים להמשך מפגשים פוריים ולמעורבות חברתית וקבלה של נפגעי הנפש כבני אדם שווים בחברה.

What do rafts, mental illnesses, teens and the Sea of Galilee have in common?

Experiences from Rhapsody 2019:

This is the third year in which we are invited to a fascinating meeting with kibbutz youth in the Rhapsody project.

On the first day of youth's arrival on the shores of the Sea of ​​Galilee, discourses are held on various social issues related to reality here in Israel. These discourse meetings are attended by representatives from social movements and organizations from around the country with the aim of sharing their activities and increasing social activity, involvement and contribution to society.

The rhapsody is divided into three cycles and we reach all three discourse sessions. Meetings are held every evening with other kibbutz youth who choose to sit with us.

Unlike other informational meetings we have, the meeting with the youth takes place in an informal and very open atmosphere. We share with the teens a little bit about the mental health world, talk to them about the stigma of being diagnosed with a mental problem, open up issues related to their age, and answer a lot of questions that arise from these issues.

Each meeting includes four representatives from our community, members and staff members. In the recent meeting following a personal story of one of the companies and one of the staff members, the important issue of the danger of drug and alcohol abuse also arose.

Our main message is that you can help and get help, when you deal with moments of distress and how important it is to pay attention to those around us and to support those who have mental difficulties.

 The responses and feedback we receive after these sessions are very warm and good. We hope to continue productive meetings and social engagement and help improve the acceptance of the mentally ill as equal human beings in society.

שורת רפסודות מאחוריהן עצים ובתחתית התמונה בריכת מים קלבהאוס עפולה