שורת רפסודות מאחוריהן עצים ובתחתית התמונה בריכת מים קלבהאוס עפולה