חלל גדול ובו שולחנות ישיבה לארוחת ערב אדם עומד ומברך את הנוכחים בבחדר עפולה קלאבהאוס