3 אנשים עומדים ומופיעים בריקוד בחלל גדול ופנוי קלאבהאוס עפולה