שבים כשווים למעגל העבודה!

שני חברים חדשים הצטרפו לרשימת העובדים בקלאבהאוס

בקטגוריה של "תעסוקה נתמכת".

תחילת התהליך הינה מפגש פרטני בו ממלאים ביחד טפסים של "פרופיל משרה למחפש/ת עבודה" ובהם למשל תחומי עניין אישיים, נקודת חוזקה מול חולשה, עדיפות לסוגי משרה, יכולות ומיומנויות של מחפש/ת העבודה ועוד.

לאחר מילוי הפרופיל והבנה של הצרכים והרצונות- מתחילים לחפש באתרי הדרושים באינטרנט, עיתונים, פייסבוק וכל כלי תקשורת נוסף על מנת לאתר את העבודה המתאימה ביותר.

חבר ואיש צוות מהתעסוקה הולכים ביחד לראיון עבודה, לאחר מכן עושים ביחד חשיבה מחודשת ומחליטים אם מתחילים או ממשיכים במסע המרגש למציאת עבודה.

כאשר מתקבלת החלטה חיובית משני הצדדים, מעסיק ומועסק, עוברים לשלב מילוי "כרטיס עובד" ומשם רק בהצלחה !

 

Returning to work!

Two new members have joined the clubhouse working members at the

category of "supported employment".

The beginning of the process is an individual meeting where together we fill out forms of "job profile for a job seeker" including personal interests, points of strength and weakness, priority for job types, abilities and skills of the job seeker and more.

After filling in the profile and understanding of needs and desires – starts the searching at: required websites on the Internet, newspapers, Facebook and any other communication tools to find the most suitable job.

A friend and a member of the employment team go together for a job interview, then rethink together and decide whether to take the job or continue the exciting journey to finding a better one.

When a positive decision is made on both sides, employer and employee, all that left is to fill "employee card" and to hope it will be successful!

 

שתי נשים עובדות בעבודה חדשה אחת מנקה שירותים והשנייה מוציאה לשון למצלמה קלאבהאוס טבריה
לאחר מציאת עבודה ממלאים ביחד 'כרטיס עובד' טבריה קלאבהאוס
ביום הראשון לעבודה שתי נשים עובדות יחד ועושות כייף מול המצלמה טבריה קלאבהאוס
איש ואישה מיחידת התעסוקה מתקשרים למשרה פוטנציאלית קלאבהאוס טבריה