איש ואישה מיחידת התעסוקה מתקשרים למשרה פוטנציאלית קלאבהאוס טבריה