לאחר מציאת עבודה ממלאים ביחד 'כרטיס עובד' טבריה קלאבהאוס