חדר בהיר שולחנות בלונים אדומים ולבנים על הקירות ואיש יושבת בפינה