2 אנשים יושבים בחדר מאחריהם לוח משימות ענקי ו 2 שולחנות לפניהם. קלאבהאוס ירושלים