שאלון פנאי

כחלק מהשינויים ומגדילת הקהילה , אנחנו עובדים קשה כדי למפות את הצרכים שלנו. השבוע התחלנו להעביר שאלון שנוגע לפעילויות הפנאי בקלאבהאוס.  כחלק מהשאלון כל חבר היה צריך לבחור 3 פעילויות מועדפות ולהציע את עצמו כמעביר פעילות אם הוא מעוניין בכך.

Leisure Questionnaire

As part of the changes we are dealing with and community growth, we are working hard to map our needs. This week, we began to send out a questionnaire about recreational activities at the Clubhouse. As part of the questionnaire each member had to choose 3 favorite activities and offer himself as an activity guide if he wanted to.

גבר יושב מול מחשב ועובד ירושלים קלאבהאוס