שינויים בקפיטריה

כחלק מיחידת הקפיטריה החדשה עשינו שינויים בשיטת גביית הכספים וגם התחלנו לקיים ישיבות קפיטריה.

המאמצים כבר נושאים פרי ואנחנו רואים גדילה משמעותית בהכנסות של הקלאבהאוס.

Changes in the cafeteria

As part of the new cafeteria unit, we made changes in the method of collecting Payments and also began having cafeteria meetings.

Efforts are already bearing fruit and we are seeing a significant increase in cafeteria incomes.

מגשי עוגיות יפים מונחים על שולחן ירושלים קלאבהאוסאיש עם זקן ושפם מחזיק קערה מלאה לחמים ומחייך ירושלים קלאבהאוס