כ 10 אנשים-יושבים-סביב-שולחן-ביחידת-המשרדיות-ומנהלים-שיח-בנושא-מילוי-טופס-של-פרופיל-משרה-למחפשי-עבודה. קלאבהאוס טבריה