קבוצת אנשים בבית קפה מחייכת למצלמה יושבת מסביב לשולחן קלאבהאוס עפולה