2 אנשים ח=מחובקים מחזיקים עודת הצטיינות על העבודה מחייכים למצלמה קלאבהאוס טבריה