8 גברים ונשים עומדים לתמונה קבוצתית על רקע משרד החוץ קלאבהאוס ירושלים