אישה מחיכת למצלמה ומחזיקה ספר שירים בידה קלאבהאוס ירושלים