הדרכת-קרב-מגע.-שני-אנשים-עומדים-במרכז-האולם-ומדגימים-לכולם-את-הפעולה קלאבהאוס טבריה