סדנת-צחוק.-אנשים-עומדים-במעגל-סגור.-מתחפשים-בתחפושות-ומעלים-רעיון-שובב טבריה קלאבהאוס