ארוחת ערב ראש השנה

"בקלאבהאוס החגים נחגגים במועדם וזמנם" (מתוך הסטנדרטים הבינלאומיים של הקלאבהאוס).

לפני שנתיים, התחלנו לחגוג שניים מהחגים המרכזיים שלנו בקלאבהאוס – סדר פסח וסדר ראש השנה, בערב החג עצמו.

הדבר מתבקש בקהילה הולכת וגדלה, בה חברים שמבקשים להתכנס ולחגוג את החג יחד, חלקם שאין להם עם מי להיות בחג.

 השנה נתקלנו בבעיה – אף אחד מאנשי הצוות לא היה פנוי לחגוג יחד בארוחה וגם המתנדבת שלנו יסמין – שחוגגת אתנו חלק מהחגים וארוחות שבת חודשיות – הייתה צריכה להיות בצפון.

נשאלה השאלה: האם אפשר לחגוג בלי אנשי צוות? האם חברים ירצו לקחת חלק? האם מותר מבחינת המודל? העמותה ומשרד הבריאות?   

 רוצים לדעת מה סוף הסיפור?

 בערב חג, משעות הבוקר עד הצהריים, חברים ואנשי צוות (רובם בכלל לא רשומים לארוחה) בישלו, שטפו, ארגנו, קישטו ושמחו! בהתגייסות מרשימה של חברים ואנשי צוות, בשעה 19:00, שעה שכל משפחה מתחילה את סעודתה, גם אצלנו חברים (ללא אנשי צוות) החלו ארוחת כיפית, טעימה ומושקעת – כולל סימנים לשנה טובה!

New Year's Eve dinner

"At the clubhouse, Holidays are celebrated on the actual day they are observed" (from the international standards of the clubhouse).

Two years ago, we began celebrating two of our main holidays at the Clubhouse – Passover and New Year's Eve, on the eve of the holiday itself.

In our growing community, a lot of members want to gather and celebrate the holiday together, (some have no one to spend the holiday with).

 This year we encountered a problem – none of the staff members was available to celebrate with us at the evening, and our volunteer Jasmine – who celebrates with us some of the holidays and monthly Saturday dinner – should have been up north.

The question was asked: Is it possible to celebrate without staff members? Will members want to take part? Is it permissible in terms of the model? The association and the Ministry of Health?

Want to know the end of the story?

 On "Rosh hashna" Eve, from morning till noon, members and staff members (most of them not registered for the dinner) cooked, washed, organized, decorated and celebrated! With an impressive mobilization of members and staff members, at 19:00, as each family begins its feast, our members (without staff members) also began a fun, delicious and invested holiday dinner – including signs for a good year!

Happy New Year!!

שולחן חגיגי עם מפה לבן ערוך ויפה לארוחת ראש השנה ערב חג 2019 קלאבהאוס ירושלים