כשכישרונות, כספים, קבלות, ויום מאורגן סביב עבודה, נפגשים בלמידה משותפת.

ביום רביעי ה- 23/10/2019  נסענו, נציגים מהיחידות המשרדיות של כל קלאבהאוס (עופלה, טבריה ואנחנו הירושלמים), ליום עיון בקלאבהאוס עפולה.

דיברנו על הקופה הקטנה, ועל החזרי הנסיעות ולמדנו כיצד להתנהל איתם.

 דיברנו גם על יום העבודה ביחידות המשרדיות ואיך לגרים ליותר חברים לקחת חלק ולהיעזר בכל הכישרונות של כל אחד ואחת.

כמובן, היה נחמד לראות את החברים מהקלאבהאוסים האחרים, להכיר ולהחליף רעיונות וניסיונות.

When talents, finances, receipts, and a work order day meet together.

On Wednesday, 23/10/2019, representatives from all the office units of each clubhouse (Afula, Tiberius and us -Jerusalem) traveled for a day of study on a specified topicat of the office unit, at Clubhouse Afula.

We talked about the petty cash box and the travel refunds and learned how to work with them.

 We also talked about the work order day in the office units and how to make more members participate and how to take advantage of all the talents of each one.

Of course, it was nice to see the members from the other clubhouses, to get to know and exchange ideas and experiences.

ארבאה אנשים יושבים בתוך אותו ומביטים למצלמה קלאבהאוס ירושלים