אנשים-יושבים-סביב-שולחן-ומסכמים-דברים-אחרונים-לקראת-יום-עיון-של-הקלאבהאוסים-ביחד קלאבהאוס טבריה