ישיבה ביחידה המשרדית.אנשים יושבים סביב שולחן ומנופפים לשלום לצלם קלאבהאוס טבריה