צוות-תכנון-קבלת-שבת-יושב-סביב-השולחן-ומתכנן-את-הפעילות-הקרובה. טבריה קלאבהאוס