אבנים-מהכנרת-מונחות-בתוך-סלסלה-מוכנות-עם-כיתוב-עליהן-לתשליך טבריה קלאבהאוס