עשרות אבנים-מהכנרת-מונחות-על-מפה-לייבוש-וטיהור טבריה קלאבהאוס