2 אנשים עומדים על גדות הכנרת וזורקים אבנים קלאבהאוס טבריה