ישיבת חמגשיות-

היחידה הקולינרית העלתה על סדר היום כי מידי יום נזרק מספר רב של חמגשיות שלא נאספות.

לשם כך התכנס פורום מיוחד שבודק את סוגיית החמגשיות ומחפש פתרונות אחרים ויצירתיים.

הצורך בחמגשיות נוצר כדי לאפשר לחברים עובדים שלא יכולים להגיע לארוחת הצהריים בקלאב האוס לצרוך ארוחת צהריים חמה, מזינה ובמחיר מוזל.

Takeaways Meeting

The Culinary Unit put it on the agenda that every day a large number of unoccupied takeaways  were thrown away. To this end, a special forum is convened that examines the type of takeaway and looks for other solutions and their creation.

The need for takeaways was created to allow working clubhouse members who couldn't make it to Club House lunch to consume a warm, nutritious and discounted lunch.

מספר גברים עומדים מחייכים ומחזיקים חמגשית ריקה בידיהם ירושלים קלאבהאוס