על השולחן מונחים שבעה דפים. חבר מרכז דף אחר דף לכדי חוברת אחת לישיבת האקשן פלן טבריה קלאבהאוס