מיומנות קוגנטיביות בעבודה

השבוע התחלנו קבוצת למידה, בנושא מיומנויות קוגנטיביות בעבודה בהנחיית אורית וחנה.

אורית וחנה לומדות את קורס בנושא בקרית אונו  ובמקביל מדריכות את הקבוצה בקלאבהאוס .

הפגישה הראשונה הייתה חוויתית ומגבשת  ונאחל להמשך למידה פורה ומשתף

Cognitive skill at work

This week we started a learning group on cognitive skills at work led by Orit and Hannah.

Orit and Hannah are taking the course in Kiryat Ono and at the same time teaching the subject of the course in the clubhouse.

The first group was experiential and formative and we wish for continued fruitful and collaborative learning.

סדנאות שמעבירים חברים

במסגרת לו"ז הפנאי החדש  חברים מעבירים סדנאות על נושאים  שמענינים אותם.

עד כה קיימנו סדנת חרוזים ומשפטים. בחנוכה נערוך גם סדנת סופגניות.

Workshops delivered by friends

As part of the new leisure schedule, members give workshops on topics that interest them. In the meantime, there was a beads workshop and a  law workshop. On Chanukah we will also do a donut workshop.

4 אנשים עומדים מחובקים ומביטים למצלמה ירושלים קלאבהאוס
כ 12 אנשים באמצע פגישה מביטים למצלמה כולם ישובים סביב שולחן קלאבהאוס ירושלים