מקהלה

גם השנה יש לנו שיתוף פעולה עם האקדמיה למוזיקה בירושלים יגעו אלינו שני

סטודנטים בימי א' בערב ויעשו אתנו מקהלה .

Choir

This year we have cooperated again with the music academy in Jerusalem. Two students will come to us every Sunday evening and sing in a choir with us.

 

שני אנשים יושבים ומנגנים בגיטרה בקלאבהאוס ירושלים