6 חברים עומדים בשורה 2 נשים וארבעה גברים ברקע מכללת דוד ילין ירושלים קלאבהאוס