כ 10 אנשים יושבים מסביב לשולחם עם מפה ירוקה ומקשיבים לאחד האנשים שיושב איתם ומדבר קלאבהאוס ירושלים