פרידה ממעיין 🙁 

השבוע נפרדנו ממעיין בישיבת העמיתים, מעיין היא סטודנטית לריפוי בעיסוק. מעיין הגיעה אלינו כחלק משיתוף פעולה שלנו עם בית הספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית וליוותה אותנו בקלאב למשך שלושה חודשים נפלאים. מעיין אומנם הייתה פה לזמן קצר, אך נגעה לליבנו והייתה חלק בלתי נפרד מהקלאב, יזמה וניצלה כל דקה לעשייה משמעותית. אנחנו מאחלים לה בהצלחה בהמשך   וכמובן שנתגעגע 

This week we said goodbye to Maayan. Maayan is an occupational therapy student. Ma'ayan came to us as a part a collaboration with the School of Occupational Therapy at the Hebrew University and accompanied us at our clubhouse for a wonderful three months. Maayan had been here for a short time, and still, touched our hearts and was an integral part of the Jerusalem clubhouse, initiated and utilized every second for meaningful work. We wish her good luck further down her path, finishing her B.A. degree and we sure going to miss her!

סטודנטית שיושבת בקלאבהאוס