תעסוקה מעברית

השבוע יחידת התעסוקה הייתה בפגישה עם מפעל עמיעד לגבי העסקת חברי

הקלאבהאוס בתעסוקה מעברית.

נערכה במפעל שיחת הכרות בה ניתן רקע על מודל הקלאבהאוס, סוגי תעסוקה,

רשימת מעסיקים ומקומות אשר משתפים פעולה עם הקלאבהאוס.

מטרת הפגישה הייתה ליצור שיתוף פעולה הדדי ומתמשך עם הקלאבהאוס.

לשמחתנו הוצעו מספר משרות אשר החברים השתלבו כעובדים מן המניין על

פס הייצור במפעל בסבבים של שישה חודשים.

This week, the employment unit was in a meeting with the Amiad factory regarding the employment of clubhouse members In transition employment.An introductory call was held at the factory, giving backgrounds on the clubhouse model, types of employment,List of employers and places that collaborate with the clubhouse.The purpose of the meeting was to establish mutual and ongoing cooperation with the clubhouse.To our delight, a number of jobs were offered which members joined as full-time employeesFactory production line in six-month rotations. 

חיוכים למצלמה לקראת הכאות עם מפעל עמיעד