החברים הצטלמו עם מתנה קטנה שקיבלו מהמפעל וחוברת מידע אודות המפעל