מצטלמים מחוץ למפעל לקראת המפגש הראשוני עם צוות המפעל