בסדנת התעסוקה האחרונה עסקנו בנושא של סטיגמה במקום העבודה.
את הסדנא העבירו בצורה נפלאה שני חברים שיצרו אוירה טובה של בטחון ופתיחות, דבר שאפשר לשאר החברים והחברות להיות קשובים ומרוכזים ולשתף בקשיים ובדילמות שעלו להם.
היה דיון מרתק בנושא.

בעקבות השיתוף הוחלט שהנושא הבא בו נעסוק הוא דילמת החשיפה בפניי מעסיקים פוטנציאליים  ועמיתים לעבודה.