Getting back to business!

השבוע קלאבהאוס ירושלים חזר לפעילות שוטפתככל הנראה הקלאבהאוס הראשון בעולם שעושה זאת!!.

אמנם עדיין יש הפרדה בין מי שיש לו תו ירוק, שניתן למי שעבר שבוע מהחיסון השני או שהחלים, ובין מי שלא זכאי לתו כי לא השלים את תהליך החיסון או כי לא יכול או לא רוצה להתחסן מסיבות שונות.

עם הזמן יותר ויותר חברים יעברו לקבוצת בעלי התו הירוק כי הם נמצאים בתוך תהליך החיסון. יותר מתשעים אחוז מחברי הקלאב כבר זכאים לתו או יהיו זכאים בחודש הקרוב.

בישיבת עמיתים החלטנו יחד (כרגיל בקלאבהאוסבקונצנזוס), שבינתיים יהיו שלושה ימים מלאים לבעלי תו ירוק ויומיים מלאים למי שעדיין אין לו תו.

נשמח לשתף את הקלאבהאוסים האחרים בארץ ובעולם בניסיון שנצבור בפתיחה מחדש של הקלאב אחרי תקופה ארוכה של מגבלות חיצוניות. בינתיים אחרי יומיים כבר רואים שיפור גדול בכמות האנשים שמגיעים מדי יום ומרגישים שינוי באווירה הכללית.