Self-regulation workshop - By: Uri Nahum

ויסות עצמי הינו תהליך בו הלומד מציב לעצמו מטרות לטווח קצר ולטווח ארוך ומנסה לפקח ולשלוט בחשיבה, במוטיבציה ובהתנהגות שלו וכן בסביבה בה הוא פועל הוא עושה זאת כשהוא מכוון עי המטרות שהציב לעצמו תוך לימוד של הדרכים הנכונות ליישם זאת בצורה המעשית והיעילה ביותר.

באמצעות הכלים המקצועיים והמעשיים שנרכשו בסדנה כל אחד דואג על פי מיטב הבנתו לווסת את הזמן, את המקום הפיזי בו הוא פועל ואת הוויסות הרגשי זיהוי הרגשות שמפעילים אותו ואת ההכרה בכוחות הפנימיים והחיצונים שעוזרים לו להתמודד עם רגשות אלה.

במקום זיהוי הפתולוגיה הנפשית וחיפוש הדרכים לטיפול בה, נעשה ניסיון ומאמץ למצוא ולטפח חוזקות, יכולות וחוסן נפשי ולהתמקד בהשגת המטרות שהצבנו לעצמנו כדי שנוכל לחיות חיים טובים ומאושרים יותר.

הסדנה מתקיימת לאורך ארבעה מפגשים בכל יום רביעי בשעה 11:00 החל מיום 28.7.21 בהדרכת של ישי אורלב בקלאבהאוס אלון בטבריה.